Voor wie

Voor wie?

 

Wij bieden logopedische begeleiding aan kinderen en jongeren die problemen

ondervinden op het gebied van:


 Foutief mondgedrag: duimzuigen, foutief slikken, open mondgedrag, tandduwen, ...

 

 

 

 

 

 

 Articulatie: het correct uitspreken van spraakklanken

 

 

 

 

 

 

 Taal: beperkte woordenschat, zinsbouw, beperkt taalbegrip,…

 

 

 

 

 

 Lezen (dyslexie)

 

 

 

 

 


 Spelling (dyslexie)

 

 

 

 

 

 

 Rekenen (dyscalculie)