Voor wie

Voor wie?

 

Wij bieden logopedische begeleiding aan kinderen en jongeren

die problemen ondervinden op het gebied van:

 

 

 

 

 

Foutief mondgedrag: duimzuigen, foutief slikken, open mondgedrag, tandduwen, ...

 

 

 

 

 

 

Articulatie: het correct uitspreken van spraakklanken

 

 

 

 

 

 

Taal: beperkte woordenschat, zinsbouw, beperkt taalbegrip,…

 

 

 

 

 

 

Lezen (dyslexie)

 

 

 

 

 

 

Spelling (dyslexie)

 

 

 

 

 

 

Rekenen (dyscalculie)

 

 

Fruithoflaan 34/14

2600 Berchem

info@triptrap-logopedie.be

www.triptrap-logopedie.be