Wat is logopedie

Wat is logopedie?


Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Het situeert zich binnen het gebied van de communicatie. Letterlijk betekent logopedie

“opvoeden tot het gesproken woord”, maar tegenwoordig wordt dit niet meer zo eng bekeken.Kinderen kennen ons vaak wel als de praatjuf of de spreekjuf, toch doet een logopedist meer dan dat alleen. Zo worden ook foutieve mondgedragingen, taal, lezen, spellen en rekenen aangepakt.  Problemen op deze vlakken mogen echter nooit afzonderlijk bekeken worden, maar dienen geplaatst in de ontwikkeling van een bepaald persoon op een bepaald moment in zijn leven.In onze praktijk kan u terecht voor de preventie, het onderzoek en de

behandeling en follow-up van beperkingen en stoornissen op het gebied van

de taal- en spraakontwikkeling, lezen, spelling en rekenen.