Werkwijze

Werkwijze


Ouders kunnen op eigen initiatief of na doorverwijzing (CLB, arts, school, …)

met ons contact opnemen (telefonisch of via mail).Aan de hand van een eerste gesprek brengen we de problemen in kaart en 

wordt er een onderzoek gepland.

Op basis van de testresultaten wordt er een begeleidingsvoorstel geformuleerd.

Ook de frequentie van de begeleiding wordt dan bepaald. In de meeste gevallen

is dit een half uur of een uur individuele begeleiding per week.Na de testing kunnen ouders alsnog beslissen de therapie op te starten.Om tot goede resultaten te komen, worden er regelmatig overlegmomenten

gepland met andere disciplines.

Bij dit overleg worden ouders, leerkracht(en), zorgleerkracht, directie en/of CLB-medewerkers betrokken. Op deze manier streven we naar een optimale begeleiding van uw kind.