Praktisch

Praktisch

Voor de meeste problematieken die door een logopedist behandeld worden,

kan terugbetaling aangevraagd worden bij de mutualiteit.

 

De logopedist zal u in de mate van het mogelijke hierin verder begeleiden.

 

Meer informatie omtrent de terugbetalingstarieven kan u terugvinden op de

website van uw ziekenfonds.


Vanaf 1 april 2022 zijn de tarieven voor een sessie logopedie vrij. Ter informatie: in de LogoMut (het overlegorgaan op het RIZIV tussen ziekenfondsen en logopedisten) van 27/1/22 werd een akkoord bereikt (€ 33,40 per half uur). Op deze manier kunnen we, ondanks de stijgende kosten, de kwaliteit van ons werk hoog houden. Uiteraard worden deze honoraria geïndexeerd, telkens per 1 januari.

De terugbetaling voor RIZIV-goedkeuringen bleef € 23,78 per sessie van een half uur op de praktijk, maar ook deze tarieven volgen de indexering telkens per 1 januari. De terugbetaling via aanvullende verzekering kan u opvragen bij uw mutualiteit, maar blijft voorlopig ook ongewijzigd. Dit betekent dat uw eigen aandeel ( = het remgeld) zal stijgen.

 

Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijven we wettelijk verplicht het conventietarief toe te passen, namelijk €30,86. Voor hen verandert er niets.

De beroepsvereniging VVL blijft zich verder inzetten voor de correcte financiering én terugbetaling van logopedie. 


Wij passen onderstaande tarieven toe vanaf 01/01/2023.


Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in.

In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.

De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.


De logopedisten van TRIPTRAP verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de AVG.

Wij houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd.


Meer informatie kan u terugvinden in onderstaand bestand.