Praktisch

Praktisch

Voor de meeste problematieken die door een logopedist behandeld worden,

kan terugbetaling aangevraagd worden bij de mutualiteit.

 

De logopedist zal u in de mate van het mogelijke hierin verder begeleiden.

 

Meer informatie omtrent de terugbetalingstarieven kan u terugvinden op de

website van uw ziekenfonds.


Vanaf 1 april 2024 geldt er opnieuw een conventie. Dit wil zeggen dat het wettelijke tarief voor logopedie vastligt indien deze therapie doorgaat bij een geconventioneerde logopedist. Indien de therapie doorgaat bij een gedeconventioneerde logopedist, zal de patiënt 25% minder terugbetaling ontvangen.

 

De oorzaak hiervan vinden we terug in het parlement. Zo houdt minister Vandenbroucke tot op heden de kwaliteitswet voor gezondheidszorgbeoefenaars (2019) tegen waarin gesteld wordt dat de -25% regel voor gedeconventioneerde therapeuten opgeheven dient te worden, ondanks dat alle andere bepalingen uit deze wet reeds van kracht zijn.

 

Wij betreuren dat deze discriminatieregel nog steeds geldt, maar blijven gedeconventioneerd om de haalbaarheid, kwaliteit en professionaliteit te kunnen blijven garanderen. 


Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijven we wettelijk verplicht het conventietarief toe te passen, namelijk €36,14 (1/1/2024). Voor hen verandert er niets.

De beroepsvereniging VVL blijft zich verder inzetten voor de correcte financiering én terugbetaling van logopedie. 


Wij passen onderstaande tarieven toe vanaf 01/04/2024.


Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in.

In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.

De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.


De logopedisten van TRIPTRAP verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de AVG.

Wij houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd.


Meer informatie kan u terugvinden in onderstaand bestand.