Praktisch

Praktisch

Voor de meeste problematieken die door een logopedist behandeld worden,

kan terugbetaling aangevraagd worden bij de mutualiteit.

 

De logopedist zal u in de mate van het mogelijke hierin verder begeleiden.

 

Meer informatie omtrent de terugbetalingstarieven kan u terugvinden op de

website van uw ziekenfonds.

 

 

 

 

 

 

 

Alle logopedisten van TRIPTRAP zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij

gebruik maken van de wettelijke honoriaria. De tarieven die momenteel van

toepassing zijn, kan u nagaan op de website van het RIZIV.

 

Onderstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021:

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in.

In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.

De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.


De logopedisten van TRIPTRAP verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de AVG.

Wij houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd.


Meer informatie kan u terugvinden in onderstaand bestand.

Fruithoflaan 34/14

2600 Berchem

info@triptrap-logopedie.be

www.triptrap-logopedie.be