Typecursus


2Hands4Kids© (voorheen TypTienTwee©)


2Hands4Kids© (voorheen TypTienTwee©) is een nieuwe typmethode, die afwijkt van klassieke dactylolessen, met als doel functioneel en blind te kunnen typen.


Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het typen op zich, maar ook komen

enkele spellingregels duidelijk naar voor. Er worden meerdere tips and tricks aangehaald.

 

Die combinatie maakt 2Hands4Kids© zo sterk!

 
Alle kinderen die gemotiveerd zijn om te leren typen.


Deze methode is eveneens geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie, dysorthografie en autismespectrumstoornis.


Rekening houdend met een eventuele leerzorg is het aangeraden pas te starten vanaf 10 jaar (4de leerjaar).

Opstart, materiaal                                               €10


11 lessen van 1 uur                                             €140

(10 lessen + 1 herhalingsles)

!! Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks!!


Laptop noodzakelijk!


Individueel of in groepjes van max. 4 kinderen.
WAT?

VOOR WIE?

PRAKTISCH

 
 
 
 
 

INFO

&

INSCHRIJVEN

Fruithoflaan 34/14

2600 Berchem

info@triptrap-logopedie.be

www.triptrap-logopedie.be